Belangrijk nieuws in de Emoconie

Belangrijk nieuws in de Emoconie

Philippe GérardBeste Emoconie-vriend(in),

de Emoconie staat niet stil … gelukkig maar! Stilstaan is achteruitgaan. Philippe blijft nieuwe Emocons creëren, en daarnaast zijn er ook enkele nieuwe medewerkers. Nieuwe zuurstof op alle fronten dus.

Het blijft natuurlijk onze bedoeling om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn, zowel op het vlak van de Emocons als op het vlak van de opleidingen. Laten we de belangrijkste veranderingen eens bekijken.

De websites www.emoconie.be en www.primroseacademy.be hebben een verjongingskuur ondergaan. Via de websites gaan we voortaan meer informatie over Emocons en Emoconie delen, in blogteksten, en later ook in audio en video. Zo kan jij je kennis hier aanvullen en verruimen.

Op www.emoconie.be is ook de webshop vernieuwd. Je kan vanaf nu ook via verschillende methoden online betalen bij je bestelling. Eenvoudig, gebruiksvriendelijk en vooral veilig! Op de website zal gaandeweg meer nuttige info over de producten verschijnen, en dat maakt het nog handiger om zorgvuldig te kiezen wat je in je winkelmandje plaatst. We hebben natuurlijk nog een beetje tijd nodig, maar we doen onze uiterste best om het voor jou zo goed en zo aangenaam mogelijk te maken.
Ga zeker eens kijken: www.emoconie.be/webshop !

In de toekomst gaan er in de webshop ook manuscripten van Philippe aangeboden worden onder de vorm van e-books. Hou de webshop in de gaten! Het gaat hier om boeken die werkelijk de moeite waard zijn. Bovendien, wie houdt er nu niet van de unieke stijl van Philippe?

De revisie van het schitterende boek ‘Emotioneel Welzijn’ is afgerond. Daarmee komt de herdruk nu dichtbij. We zien uit naar de nieuwe editie van dit werkboek. Uiteraard zullen we jou op de hoogte brengen van zodra het boek opnieuw verkrijgbaar is.

Emoconie via Sociale Media zit in de lift. Zowel de Nederlandstalige en de Engelstalige Facebook pagina als Twitter groeien dagelijks.

De bestaande basisopleiding Emoconie van 6 lesdagen was in feite al krap om alle waardevolle informatie te kunnen geven. Nu er nieuwe Emocons bijgekomen zijn, is het echt niet meer haalbaar om in 6 dagen een goede opleiding te geven. Daarom is de structuur van de opleiding Emoconie aangepast, en wel als volgt:

De basisopleiding Emoconie omvat voortaan 8 lesdagen van 6 uren. Deze cursus is voor iedereen toegankelijk. Na deze 8 lesdagen krijg je een getuigschrift van Emoconist. Daarmee kan je thuis en in je vriendenkring Emoconie gebruiken en aanbevelen.

Wil je publiek consulten Emoconie geven, dan volg je na de basisopleiding de therapeutenmodule. Deze bestaat uit 4 lesdagen van 6 uren. Je ontvangt een diploma van Emoconie therapeut, waarmee je een praktijk kan starten, of je praktijk kan uitbreiden.

Als Emoconie therapeut kan je, indien je dat wenst, toelating geven om vermeld te worden op de websites. Zo kunnen klanten jou vinden! Het spreekt vanzelf dat jij vrijblijvend kiest of je op de website geplaatst wordt, en zo ja, welke gegevens je precies zichtbaar wil.

Panta rhei, alles verandert, ook de Emoconie. Het zou dus heel mooi zijn dat je op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen en van veranderingen. Daarom moedigen wij iedereen aan om na de opleiding af en toe bijscholing te volgen. Bovendien ga je zo je contacten met collega’s opbouwen en onderhouden, wat zeer verrijkend is.

Iedereen die per 2 jaar 12 uren bijscholing volgt, blijft -indien gewenst- op de website vermeld. Het spreekt vanzelf dat we een heleboel bijscholingen aanbieden.

Een bijscholing waarop we jou alvast van harte uitnodigen is een lezing waarin Philippe zal spreken over zijn ervaring met de energieniveaus op zijn reis naar Georgië onlangs. Je kan er bij zijn:

op 02/11 van 14.00 – 17.30 u bij Hartsgedragen Ontmoetingshuis in Brugge, West-Vlaanderen
op 09/01/16 van 15.00 – 18.30 u bij Aardstralen en wateraders in Handzame, West-Vlaanderen

Zie voor meer details: primroseacademy.be/evenementen. Aarzel niet om vrienden en kennissen mee te brengen of uit te nodigen, of om de evenementen te delen via Facebook of andere kanalen!

Tenslotte zouden we jou graag iets willen vragen. Je merkt dat er een nieuwe dynamiek in de Emoconie komt. Dat komt iedereen te goede. Maar het zou nog beter kunnen, als er op meer plaatsen lezingen, bijscholingen of opleidingen kunnen aangeboden worden. Als jij een geschikte locatie weet, geef ons dan aub een seintje. Beter nog, als jij een groepje mensen kan samenbrengen om een onvergetelijke avond te beleven met een voordracht van Philippe, laat het ons aub weten. Zo kan het voor iedereen nog beter worden!

Hartelijke groeten, en hopelijk tot heel gauw,
Philippe

De FYTOWEEKENDS: opleiding tot fytotherapeut

De FYTOWEEKENDS: opleiding tot fytotherapeut

 

Deze therapie is zo oud als de wereld, en de traditie, zowel als de kennis ervan vindt zijn oorsprong in een ver verleden, in het oosten en het westen, en geleidelijk, traag maar gestaag, de hele wereld rondtrekkend en steeds meer de mensheid begeesterend.

Waar is al die kennis ontstaan? Deze vraag is eigenlijk – tegenwoordig althans – niet echt meer relevant. Het is genoegzaam gekend, dat een aanzienlijk deel der kennis omtrent de plantaardige geneesmiddelen, reeds in het oude China en Indië , eeuwenlang werd overgeleverd, niet enkel via mondelinge tradities onder de ingewijden zelf, maar zelfs ook via geschreven tekst , in boeken, die tot op de dag van vandaag als waardevol worden erkend.

Anderzijds kunnen we zeer zeker ook stellen, dat onze westerse traditie betreffende dezelfde materie, waarvan de oorsprong zich tussen Tigris en Eufraat moet bevinden, zoals onze gehele beschaving wellicht, eveneens zeer rijk is aan een opmerkelijke kennis der plantaardige grondstoffen, en tot ons is gekomen via de diverse grote beschavingen, die onze wereld hebben beheerst, zoals bv. achtereenvolgens de Egyptische, Griekse en Romeinse beschavingen, om tenslotte in onze noordelijkere delen terecht te komen, via de Middeleeuwen en zijn wirwar van mogelijkheden van interpretatie, overlevering en toepassing van dit amalgaam van medische kennis.

De Renaissance bracht een ommekeer in alles; ook in de wetenschappelijke wereld. Dank zij heel wat moedige reizigers, die we tot op vandaag, en hopelijk ook voor altijd, nog steeds eren en herdenken in de namen van onze planten, hebben we datgene kunnen verwerven, dat ons tenslotte heeft gebracht tot aan onze huidige medische wetenschap. Vanaf deze Tijd van Verlichting, beschikken wij over vele, onschatbare bronnen van kennis, die wij thans, dank zij de inspanningen van weer andere, nieuwe, maar niet minder waardevolle wetenschappers, opnieuw kunnen herontdekken.

Dat de medische wetenschap ondertussen een lange, intense en vruchtbare zijsprong heeft gemaakt via de kennis der Chemische Wetenschappen, mag ons alleen maar verheugen : vele levens werden er reeds door gered, en vele mogelijkheden openen zich thans nog voor ons ook.

Aldus leiden de chemische derivaten, van wat ooit plantaardige inhoudsstoffen zijn geweest, een eigen leven: zij bewandelen nieuwe wegen van de medische wetenschap en openen poorten, van richtingen, die voor ons verrassend en veelbelovend zijn, en op steeds weer nieuwe manieren, de strijd kunnen aanbinden met eveneens steeds weer nieuwe pathologische toestanden, die ons belagen en ons leven bedreigen.

De analyse der inhoudsstoffen leidt rechtstreeks tot hun gehaltebepaling; chemische reacties worden daartoe aangewend, via titraties en chromatografie. Men beseft, dat een extract slechts waardevol kan genoemd worden, als er ook een gehaltebepaling aan gekoppeld werd; de aard en de hoeveelheid der actieve bestanddelen bepalen tenslotte de therapeutische indicaties van het extract. Men bepaalt de actieve stoffen en men ontrafelt ook de manier, waarop deze inhoudsstoffen werkzaam worden of zijn voor de mens, in het menselijk lichaam.

Daarbij wordt het meer en meer duidelijk, dat de uiteindelijke werkzame kracht, de resultante is van een ingewikkeld patroon van CCR, de mantel, en een complex kluwen van derivaten van het CCR, dit alles samen bijeengebracht door middel van de extractie zelf, waarbij de gevolgde procedure bijzonder belangrijk blijkt.

Eens al deze wetenschappelijke bevindingen gekend, keerde men eerst even terug tot de overlevering der volksgeneeskunde. Welke indicaties geeft men sinds oudsher aan de planten? Waarom? Zijn daar ook reële wetenschappelijke aanwijzingen voor? Immers, enerzijds is er de chemische informatie, met de structuur der inhoudsstoffen, die ons onmiskenbaar zekere aanwijzingen geeft betreffende de te verwachten werking en dus ook de indicaties; anderzijds zijn er de klinische studies, die in functie van een bepaalde activiteit worden gevoerd, en achteraf een verklaring dienen te krijgen vanuit de farmacognosie. Dit alles komt terecht in de fytotherapie en de OPLEIDING TOT FYTOTHERAPEUT.

9 & 10 april 2016
23 & 24 april 2016
14 & 15 mei 2016
21 & 22 mei 2016
15 & 16 oktober 2016
12 & 13 november 2016
26 & 27 november 2016
10 & 11 december 2016

Voor alle praktische informatie:  http://primroseacademy.be/events/de-fytoweekends-opleiding-tot-fytotherapeut/

OPLEIDING FYTOTHERAPEUT IN 8 FYTOWEEKENDS

Programma:

1

DEEL I                                zaterdag 9u. tot 12u.

 • DE INDELING DER PLANTEN
  • ALIFATISCHE INHOUDSSTOFFEN
  • CYCLISCHE INHOUDSSTOFFEN
  • AROMATISCHE INHOUDSSTOFFEN
 • VERDERE ONTWIKKELING VAN INHOUDSSTOFFEN
 • DE EXTRACTIE VAN EEN DROGERIJ EN VAN DE VERSE PLANT
  • CELLULOSE
  • OSMOSE
  • HET OPENEN VAN EEN PLANT
  • DE EXTRACTIEFASEN
  • HET MAKEN VAN EEN TINCTUUR
  • HET MAKEN VAN EEN VLOEIBAAR EXTRACT
  • HET MAKEN VAN EEN DROOG EXTRACT
  • INFUUS of “thee”
 • ESSENTIELE OLIEN EN HYDROLATEN
 • MOEDERTINCTUREN
 • VERGELIJKENDE TABEL

 

DEEL II                            zaterdag 14u. tot 17u.

 • DE CCR COMPLEXTHEORIE
 • DE WERKING DER INHOUDSSTOFFEN VAN GENEESKRACHTIGE PLANTEN
 • BIOCHEMISCHE BENADERING
  • Het CCR-Complex
  • Absorptie
  • De totaliteit van een plant
  • Endocytose
  • Biochemische cascades
  • CCR en receptor: “induced fit”
  • Captatie
  • Chemotaxis en transport: Cytokines
  • Vrijstelling van het CCR
  • Grote activiteit, kleine toxiciteit
  • Synergie
  • Biochemie
  • Besluit
  • Implicaties van deze theorie
  • Vloeibare extracten: DE LICONS

 

DEEL III                            zondag 9u. tot 12u.

 • DE EMO COMPLEXTHEORIE
 • DE EMOTIONELE WERKING VAN GENEESKRACHTIGE PLANTEN
 • QUANTUMFYSISCHE BENADERING
  • Een quantumfysisch verhaal
  • Verklaring aan de hand van de quantumfysica
  • CCR, receptor en quantumfysica
  • Chemotaxis
  • Multipele werking van planteninhoudsstoffen.
  • Detectoren (receptoren) en trillingen
  • Bewustzijn en quantumfysica
  • Het CCR-Complex: verdere uitwerking
  • De weg naar het zieke orgaan
  • Schrödinger’s Life
  • Emoties en preparaten ervoor: DE EMOCONS

 

DEEL IV                            zondag 14u. tot 17u.

 • ENERGIE: Soorten en bestemmingen, in de plant en in de mens
 • HOMEOPATHIE
  • Fyto en Homeo, dynamisaties, trillingen en energie
  • Unitair of gecombineerd
  • Toxiciteit
 • KRUIDENGENEESKUNDE OF KLASSIEKE GENEESKUNDE
 • PERFECTE FYTOTHERAPIE
 • FYTOTHERAPEUTISCHE INNOVATIE
 • ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
 • STUDIES EN DOSSIERS

 

2

DEEL I                                zaterdag 9u. tot 12u.

 • HET ADEMHALINGSSTELSEL: AROMATHERAPIE
 • BRONCIALE INFECTIES
  • Aromatherapie
  • Curcuma
  • Mirte
  • Tijm
  • Kaneel
  • Grove Den
 • O.R.L.- INFECTIES
  • Aromatherapie
  • Niaouli
 • VIRALE INFECTIES
  • Aromatherapie
  • Gember
  • Kruidnagel
  • Ravintsara
  • Tea tree

 

DEEL II                            zaterdag 14u. tot 17u.

 • HET ADEMHALINGSSTELSEL: FYTOTHERAPIE
 • SYMPTOMATISCHE BEHANDELING
 • MUCOLYTHICA & EXPECTORANTIA
  • Ijslands mos
  • Iers mos
  • Heemst en kaasjeskruid
 • BALSAMICA & EMOLLIENTIA
  • Sparren
  • Sandel
  • Hyssop
 • ANTITUSSIVA
  • Klaproos
  • Vlier
 • STEMTONICA en ADSTRINGENTIA
  • Agrimonie
  • Steenraket

 

DEEL III                            zondag 9u. tot 12u.

 • HET ADEMHALINGSSTELSEL
 • ANTI-INFLAMMATOIRE DECONGESTIVA
  • Nootmuskaat
  • Curcuma
  • Harsen en balsems
  • E.O.’s
 • ANTIPYRETICA EN DIAFORETICA
  • Wilg
  • Moerasspirea
  • Cyanogenen
  • Kina
 • ANALGETICA
  • Laurier
  • Lavendel
  • Melisse

DEEL IV                            zondag 14u. tot 17u.

 • HET ADEMHALINGSSTELSEL
 • IMMUNOSTIMULANTIA
  • Weegbreesoorten
  • Echinaceasoorten
  • Groene thee
 • ANTI-ALLERGICA
  • Zwarte Aalbes
  • Duivenkervel
  • Maarts Viooltje
  • Ereprijs, ogentroost, toorts

 

3

DEEL I                                zaterdag 9u. tot 12u.

 • HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL: AROMATHERAPIE
  • Koriander
  • Basilicum
  • Gember
  • Anijs en de schermbloemigen
  • Munt en melisse

 

DEEL II                            zaterdag 14u. tot 17u.

 • HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL: FYTOTHERAPIE
  • Duizendblad
  • Kamillesoorten
  • Zoethout
  • Gentiaan

 

DEEL III                            zondag 9u. tot 12u.

 • HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL: ALLERGIE
  • Andrografis
  • Dragon
  • Tulsi
  • Kardamom

 

DEEL IV                            zondag 14u. tot 17u.

 • HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL: DARMMOTILITEIT
 • DIARREE en PIJN
  • LOOISTOFFEN
   • Tormentil
  • ANTICHOLINERGICA
   • Spasmolytica

 

4

DEEL I                                zaterdag 9u. tot 12u.

 • HET ZENUWSTELSEL: AROMATHERAPIE
  • Lavendel
  • Oranjebloesem en andere citrus-achtigen
  • Basilicum
  • Ylang-ylang
  • Melisse
  • Roomse en wilde kamille
 • E.O.’s gebruiken voor het zenuwstelsel

 

DEEL II                            zaterdag 14u. tot 17u.

 • HET ZENUWSTELSEL: FYTOTHERAPIE
 • NERVOSITAS
  • Valeriaansoorten
  • Meidoorn
  • Hop
  • Rolklaver
 • INSOMNIA
  • Linde
  • Haver
  • Escholtzia
  • Passiebloem

 

DEEL III                            zondag 9u. tot 12u.

 • HET ZENUWSTELSEL: DEPRESSIES
 • NEUROTRANSMITTERS EN PLANTEN
 • DEPRESSIES EN PLANTEN
  • Sint Janskruid
  • Griffonia
  • Jatamansi
  • Ballote

 

DEEL IV                            zondag 14u. tot 17u.

 • HET ZENUWSTELSEL: STIMULANTIA of KRUIDEN TEGEN VERMOEIDHEID
  • Peper
  • Eleutherococcus
  • Ginseng
  • Damiana
  • Pau d’Arco
  • Thee
  • Rozemarijn

 

GEEN OPLEIDINGEN IN JUNI, JULI en AUGUSTUS

 

5

DEEL I                                zaterdag 9u. tot 12u.

 • HET BEWEGINGSSTELSEL: AROMATHERAPIE
 • ARTRITIS, ARTROSE EN JICHT. REUMA. RHEUMATOIDE POLYARTRITIS.
  • 1.Middelen die een warmtegevoel veroorzaken.
  • 2. Middelen die de inflammatie bestrijden.
  • 3. Middelen die de spierpijnen verlichten.
  • 4. Middelen die de zenuwpijnen bestrijden.
  • 5. Middelen die gericht zijn op het beenderstelsel.

 

DEEL II                            zaterdag 14u. tot 17u.

 • HET BEWEGINGSSTELSEL: FYTOTHERAPIE
  • Laurier
  • Moerasspirea
  • Rolklaver
  • Wilg
  • Wierook en mirre

 

DEEL III                            zondag 9u. tot 12u.

 • HET BEWEGINGSSTELSEL: DERMOTOEPASSINGEN
 • OLIEN
  • Overzicht
  • Andiroba
  • Calofyllum
 • NUTTIGE PLANTEN
  • Strobloem
  • Madeliefje
 • SPECIALE INDICATIES
  • Traumatologie.
  • Sport applicaties.
  • Musculaire indicaties.

 

DEEL IV                            zondag 14u. tot 17u.

 • HET BEWEGINGSSTELSEL: ONTSTEKINGEN
 • MECHANISMEN VAN INFLAMMATIE EN PLANTEN
  • Harpagophytum procumbens (duivelsklauw)
  • Curcuma longa (indische geelwortel)
  • Picea mariana (zwarte spar)

 

6

DEEL I                                zaterdag 9u. tot 12u.

 • DERMATOLOGISCHE STUDIE
  • GALENISCH MEMENTO
  • NATUURLIJKE EXCIPIENTIA
  • EMULGATOREN EN DE HLB-WAARDE
 • AROMATHERAPIE EN DERMATOLOGIE
  • ECCHYMOSES & HEMATOMEN
  • LIDTEKENVORMING
  • ZONNEBRAND
  • STRIAE
  • KLOVEN

 

DEEL II                            zaterdag 14u. tot 17u.

 • FYTOTHERAPIE EN DERMATOLOGIE
  • URTICARIA EN PRURITIS
  • ALLERGIE
  • ECZEEM
  • PSORIASIS
  • ACNE

 

DEEL III                            zondag 9u. tot 12u.

 • DERMOTOEPASSINGEN
  • MYCOSEN
   • schimmelinfecties
   • haarroos
  • VIROSEN
   • wratten
   • kinderziekten
   • zona
   • herpes
   • mollusken
  • PARASITOSEN
  • INSECTEN (preventief) en INSECTENBETEN (curatief)

 

DEEL IV                            zondag 14u. tot 17u.

 • COSMETISCHE TOEPASSINGEN
  • Rimpels en huidveroudering
  • Droge en vette probleemhuid
  • Dagelijkse Verzorgingsprodukten
   • Gezichts- en lichaamsverzorging voor de vrouw
   • Gezichts- en lichaamsverzorging voor de man
  • Couperose
  • Haaruitval
  • Cellulitis
  • Radioprotectie
  • Hyperhydrosis

 

7

HET MAKEN VAN BEREIDINGEN

 

DEEL I                                zaterdag 9u. tot 12u.

 • ADEMHALINGSSTELSEL
  • ALTERNATIEVE ANTIBIOTICA
  • BORST- en NEUSZALF

 

DEEL II                            zaterdag 14u. tot 17u.

 • SPIJSVERTERINGSSTELSEL
  • SPIJSVERTERINGSBEVORDERENDE ROOMSE KAMILLE SAMENGESTELDE SIROOP
  • BUIKPIJNZALF EN SPIJSVERTERINGSBEVORDERENDE MASSAGE-OLIE VOOR BABIES

 

DEEL III                            zondag 9u. tot 12u.

 • ZENUWSTELSEL
  • SAMENGESTELD VLOEIBAAR EXTRACT VAN MEIDOORN, PASSIEBLOEM EN VALERIAAN
  • SEDATIEVE E.O.’s VERSTUIVEN

 

DEEL IV                            zondag 14u. tot 17u.

 • BEWEGINGSSTELSEL
  • ANTI-INFLAMMATOIRE GELULES
  • PIJNSTILLENDE ZALF MET CAPSICUM EN ROZEMARIJN VOOR MUSCULAIRE RELAXATIE

 

8

DEEL I                                zaterdag 9u. tot 12u.

 • DIAGNOSTIEK
  • Gesprek
  • Lichaamstaal, lichaamswaarden
  • Medewerking
  • Andere raadgevingen van de fytotherapeut
  • Kracht en zwakte van de fytotherapie

 

DEEL II                            zaterdag 14u. tot 17u.

 • BEHANDELING
  • Gebruik
  • Speciale gevallen, moeilijke gevallen
  • Wat is in de handel
  • Effect

 

DEEL III                            zondag 9u. tot 12u.

 • STANDAARDISATIE VAN PLANTEN
  • Galenica
  • Extracten en extracten…
  • Merkers en standardisatie
 • PRODUCTIEMETHODEN en PRODUCT-EVALUATIE
 • TOXICOLOGIE

 

DEEL IV                            zondag 14u. tot 17u.

 • EXAMEN

 

DAARNA, IN JANUARI 2017: FEESTZONDAG MET UITREIKING VAN DE DIPLOMA’s, RECEPTIE EN FEEST in de Primrose Academy

 

Om deze blog te lezen…

Geïnteresseerd in een reisverslag GEORGIE? Om deze blog te lezen moet je eerst naar beneden gaan, helemaal. Daar is het begin. Daar is 21 juni 2015. Hier bovenaan is dat al 11 augustus en ben ik weer terug. Van een fabelachtige reis! Dus: go down!

back and forward...

Ik gebruik mijn zintuigen.

Wat heerlijk om je zintuigen optimaal te kunnen gebruiken! Ze leren me zoveel:

REUK

In de bergen van de Kaukasus komen geuren je tegemoet. Planten, kruiden, maar ook Aarde en dieren.

SMAAK

Georgische smaken zijn vooral die van kaas, brood, wijn, tomaat en komkommer. Fruit, groente, specerij en kruiden hebben ze in overvloed en gebruiken ze intens als smaakgever.Continue Reading

Energie verzamelen (vervolg)

LUCHT

Geen berglucht als deze in de Kaukasus. Stalin installeerde vele sanatoria in dit land, waar hij een telg van was (afkomstig uit Gori) en terecht! Deze atmosfeer inademen alleen al zorgt voor een toevloed aan positiviteit en kracht. Sterk zijn met alleen lucht. Wind varieert van briesje tot superstorm en dat in enkele minuten tijd. Energie is interactief.

VUURContinue Reading

Energie verzamelen en vigilantie aanmaken.

Georgië, of liever, de Kaukasus, is al miljoenen jaren bron van energie. Het verzamelen, ontvangen en gebruiken van al is het maar een sprankeltje van die energie, is voor één mens (ik) een onvergetelijke en fabelachtige gebeurtenis. Hier zijn de elementen in topvorm!

AARDE

Grond, rotsen, stenen; aarde als slijk en modder, bos of grasveld: het is me eender, maar het lopen erover is een onschatbare bron van Aarde-energie. Geen calorie-energie, maar “die andere energie”: een quantumfysisch gebeuren.

WATER

Waterkracht in Georgië is enorm en overal aanwezig: van beek tot rivier, alles is vol kracht, snel en bewegingsvol. Watervallen, meren, poelen en doorwaadbare plaatsen, ik heb het allemaal gehad, ze zijn steeds voorhanden om me op te laden met een voelbare superenergie.

DSCF0096 DSCF0209 DSCF0282 DSCF0388 DSCF0389 DSCF0390 DSCF0419 DSCF0421 DSCF0427 DSCF0469 DSCF0489 DSCF0596 (6) DSCF0617 DSCF0644

Mijn Zevende Niveau: SPIRIT, de kruin

Het 7e Niveau, Spirit, op of boven de kruin.

Kruin-Emoconie.

DE ONTHECHTING

Ver weg van de Westerse Wereld en de moderne hedendaagse levenswijze van de huidige (Europese) samenleving is het onthechten van ons (beperkende) luxeleven niet moeilijk. De Natuur biedt me alles. Alle noodzakelijkheden en alle antwoorden zijn er te vinden: aan niets ontbreekt het mij. Gods Schepping is zo overweldigend (zowel in het Kleine als in het Grote, vandaar die indeling van de Kaukasus) dat ik erdoor wordt opgeslokt. Eénmaal innig verbonden, kom je er nooit meer vrij van. Want dan ben je écht vrij: eigenlijk verbonden met een pure, eenvoudige en zeer waardevolle vrijheid, die je zelf moet samenstellen. Het contact is eenvoudig, direct en efficiënt. Het Eén, God, het Universum: het is bijna lichamelijk hier, bij je, rond je, onder je: onderdeel van een hogere intelligentie.

LIME FLOWER : geheel Georgië staat vol lindebomen. Geurig, in bloei en groot: zo heb ik ze mogen meemaken. Rustgevend, slaapbevorderend en zenuwversterkend. Heerlijk in thee en in zoveel andere dingen!

DAISY: het formaat hier is dat van de margriet. aar aan verdriet geen gebrek: zo merkte ik wel af en toe. Als men de mensen ietwat beter kent of als de terughoudendheid verdwenen is, komen de problemen aan de oppervlakte en daar is steeds verdriet bij. “De Ridder in het Tijgervel” van Shota Rustaveli, Georgisch schrijver bij uitstek, staat er bol van. Verdriet, tranen, waterval.

YARROW: duizendblad vind ik overal. De toepassing is ook toepasselijk: no regrets, let go. Het is de emocon van de vergiffenis en de vrede. In het reine komen met jezelf en met anderen. Mooi, niet?

TURMERIC: op het Vrijheidsplein kocht ik aan een dame met specerijenstalletje (da’s in Tbilisi) een zakje curcuma, gemengd met wat look en tagetes. Dat kwam vooral die eerste week, eerste trektocht doorheen de Kleine Kaukasus bergen van Borjomi-Karaghauli goed van pas. Vooral voor Baqa eigenlijk, die onthechting was voor hem zo nieuw en anders, dat hem hem moeilijk viel. Uiteindelijk viel het specerijenmengsel hem wat zwaar op de maag, wat me dan heeft doen besluiten wat minder tent en wat meer guesthouse als slaapplaats te gaan gebruiken.

DSCF1019 DSCF1020 DSCF1037DSCF1119 DSCF1123 DSCF1144 DSCF1146

DSCF0762 DSCF0764DSCF0997 DSCF1002 DSCF1003 DSCF1004

Mijn Zesde Niveau: SOUL: voorhoofd

Het zesde niveau is SOUL: het derde oog in het midden van het voorhoofd.

6th Level & Emocony in Georgia

de ZIEL

De Wijsheid die hier in Georgië te vinden is, is die van de Natuur: een basis- of oerwijsheid, die ik “Primeval” noem. Ze hangt samen met de geschiedenis, de tradities en de cultuur van dit land: alles wordt hier geleerd en beleefd in functie van de Natuur. Alle verborgen schatten van de Oude Wereld bevinden zich in de Kaukasus: de oorsprong van alles. Het contemplatief leven, de fytotherapie en de emotherapie, maar ook de Graal, the Secret (het contact met het universum) en de oorsprong van de ideale beschaving (Atlantis, Ys, Uhr) bevinden zich hier. De Kaukasus (zowel de Grote als de Kleine) herbergt alle geheimen, die, éénmaal hier, het niet meer zijn: indien je dit wenst, wordt je er deel van. En dat heb ik gewenst en daar ben ik deel van geworden, met dank! Soms ook moet je buigen voor de Natuur en zeggen: U wint!. Want je kan niet echt alles in één verlangen. Het alles moet je verdienen, zo bleek overduidelijk in Kazbeghi. De Geesten van het Landschap zijn nergens zo divers als hier in Georgië. Zowat alle mogelijke biotopen komen aan bod en elk zijn ze in perfecte harmonie en in perfect en innig contact met alles, ook met mij. De juiste beslissingen nemen en het juiste pad kiezen was dan ook een evidentie.

SWEET BAY: laurier wordt veel als specerij gebruikt in het Georgisch eten. Tegen zelftwijfel was dat voor Baqa uitstekend en beter dan het curcuma/look/tegetes-mengsel. En als bron van inspiratie was het voor mezelf ook zeer geschikt. Want inspiratie heb je hier soms hard nodig!

GREEN TEA: Georgië heeft ook theetuinen (plantages). Kleine, en wel in het dal. Namelijk in Guria; ik kocht er groene en zwarte thee van de Anasauli-theetuin. Er is dus ook groene thee en dat heeft vele kwaliteiten!

WHITE SPRUCE: Welja, intuïtie heb je al evenveel nodig in dit land als inspiratie. Ik heb er overvloedig gebruik van gemaakt. Immers, al klimmend en dalend at ik voortdurend de jonge scheuten van de sparren. Ze bevatten zeer veel water en … testosteron, wat me dan weer op de been hield tegen het einde van de dag!

EYEBRIGHT: de bergvariant van ogentroost is zeer groot en de bloemen zijn ook aanzienlijk groter dan onze soort. Maar in de Alpenweiden staat er zeer veel Euphrasia. Groot verdriet hebben wij niet gehad, maar wellicht kan de lokale bevolking er gebruik van maken, zo nodig. Wij aten het echter als anti-allergicum, want Baqa bleek aan een aantal zaken allergisch. Samen met de ereprijs (Veronica) zette ik dat dus regelmatig op zijn menu.

DSCF0224 DSCF0235 (2) DSCF0310 DSCF0328 DSCF0346DSCF0522 DSCF0553 DSCF0571 DSCF0580 DSCF0610 DSCF0613

Mijn vijfde niveau: EXPRESSION, het keelpunt.

EXPRESSION, keel, de communicatie, de stem.

EMOCONIE ERVOOR…

De communicatie verliep uiteindelijk ook vlotter dan verwacht. Ik leerde het schrift lezen en enkele woorden uit de taal. Mensen appreciëren dat! Via gebaren en woorden in diverse talen kon ik mijn intenties overbrengen en dat was genoeg! Het Georgisch is niet makkelijk, maar alles went.

PRIMROSE: de sleutelbloemen, de echte, ware, slanke sleutelbloem, zijn hier in Georgië werkelijk massaal aanwezig. Ze bloeiden niet meer, de meeste toch niet, maat stonden wel in zaad. Massa’s, duizenden en duizenden, op een bepaalde hoogte (niet al te hoog) vooral. Perfectie en perfecte communicatie: de boodschap overbrengen en dat op een zeer zeer positieve manier. Super leuk!

AARON: Agrimonie komt veel voor. Het is een solitaire plant, maar toch veelvuldiger aanwezig dan bij ons. Wel nodig ook. Assertiviteit is tegenover de Georgiër écht wel nodig! Ik bracht het er behoorlijk vanaf, zo denk ik toch. De Georgërs zelf kunnen die emocon best wel ook gebruiken… de dames voor die assertiviteit en de heren voor hun… alcoholverslaving.

ELDERBERRY: de groepsemocon bij uitstek. Vlier wordt over- en hoog-geprezen. Elisbar sprak er vol lof over! Samen gezellig keuvelen, eten en … drinken is in Georgië een heilig onderdeel van de gastvrijheid.

PEPPERMINT: veel muntsoorten, overal. Er is veel water, dus ook veel watermunt. Heerlijk en verfrissend, opwekkend en stuwkracht!

ROSEMARY: hum, daar had ik met Baqa een bijzonder grondig gesprek over.

POPPY: zie de foto’s! Prachtige bergvarianten, groot en klein. In rood, oranje, paars, roze en geel. Ongelooflijk interessant. Waren we vrolijk? En of !!!!

DSCF0182 DSCF0183 DSCF0184 DSCF0185 DSCF0188 DSCF0206 DSCF0207DSCF0733 DSCF0754 DSCF0759 DSCF0778 DSCF0779 (4)